Το εργαστήριό μας λειτουργεί από το 1984 στον τομέα της χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης και έρευνας, με διευθυντή τον κο Θεόδωρο Βασιλόπουλο. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Ο εξοπλισμός μας είναι σύγχρονος και ικανός για την εκτέλεση έρευνας και αναλύσεων σε ευρύ πεδίο.

Επιγραμματικά, αποτελείται από:

Κλασσικό εργαστηριακό εξοπλισμό και από σύγχρονα όργανα ανάλυσης όπως:

 

  • Ατομική Απορρόφηση και συσκευή υδριδίων Perkin Elmer 3100
  • Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
  • Aέριο χρωματογράφο και φασματογράφο μάζης GC/MS/MS/EI/CI
  • Φωτόμετρο MILTON ROY 301
  • Μικροσκόπιο αντιστρόφου φάσεως (PCM) Olympus CH30

Φορητά όργανα μέτρησης διαφόρων παραμέτρων (προϊόντα καύσης, τοξικά αέρια, εκρηκτικά αέρια κ.ά.)