Ένωση Ελλήνων Χημικών

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

Tεχνικό Eπιμελητήριο

The European Environment Agency

UNEP-GENEVA

ASTM

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπουργείο Γεωργίας

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Γενική διεύθυνση συνθηκών & υγιεινής εργασίας

AOAC

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Εφημερίδες από όλο τον κόσμο

Περιοδικά από όλο τον κόσμο