Οι τομείς στους οποίους εργαζόμαστε και έχουμε πολύχρονη εμπειρία είναι οι ακόλουθοι:

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις

 

νερών,

τροφίμων κλπ

 

Αναλύσεις νερών, αποβλήτων, χωμάτων.

Αναλύσεις καυσίμων, λιπαντικών, κραμάτων, foam, πυροσβεστικών υλικών.
Έρευνα μολυντών σε αέρια, υγρά, στερεά απόβλητα (PAH's, βαρέα μέταλλα κλπ)

 

Έρευνα και ταυτοποιήση αγνώστων ουσιών με φασματογράφο μάζας.

Οινολογικές αναλύσεις.